Startseite
  Über...
  Archiv
  AbOuT mE
  DeUtScHlAnD aNd TüRkEn
 
  Master-Gheddo(ICH)- OH MANN
  ICQ-KONTAKTE
  B-CrY
  GaLaTaSaRaY
  SaRiLaR , das Dorf in dem my Family wohnt
  AcHtUnG!!!!!!!!!
  ISLAM
  MEIN VOLK
  HÖLLE
  HIMMEL
  EINE TÜRKEI IN DEUTSCHLAND
  janine
  ek is back
  GHEDDO
  sehr gutes lied
  HOBBY
  my best friends
  WICHTIG!!!
  Gästebuch
  Kontakt
   Links
   Lustich
   kostenlose online spiele
   alles gemischthttps://myblog.de/gangsta-gheddo

Gratis bloggen bei
myblog.de

CEHENNEMبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ  الرَّحيمِ

 

Sevgili Peygamberimiz (asm) şöyle buyuruyor:

“Gerçek Hayat, ancak Âhiret hayatıdır.”

İşte yıllar süren titiz bir araştırma neticesinde bu “gerçek hayatla” ilgili bütün merak edilenler cevabını buldu.

ÖLDÜKTEN SONRA NELER OLACAK?

Bu sorunun cevabı başta Kur’an-ı Azimüşşan, Hadis-i şerifler, en mûteber tefsirler, Müçtehidlerin, Müceddidlerin, meşhur âlimlerin eserlerine dayanılarak araştırıldı ve ebedî hayatın bütün mühim safhaları tafsilatlı bir şekilde anlatıldı. İşte merakla ve tekrar tekrar okunacak bu eserde yer alan bölümler:
BİRİNCİ BÖLÜM

ÖLÜM ÂNI VE SONRASINDA MEZARA GİRİNCEYE KADAR OLANLAR

Bu bölümde ölümden kısa bir zaman öncesinden başlayarak insanın başına gelenler anlatılmakta. Ölüm dediğimiz hâdise gerçekte, hayatın “başka bir safhada” devam etmesidir. Ölüm, bu dünya hayatının bitimine verilen isimdir. İşte o andan itibaren ebedî hayatın ilk merhalesi başlamaktadır. Mezara girinceye kadar olup bitenler bu bölümde anlatılıyor.

İKİNCİ BÖLÜM

KABRE (MEZARA) KONULDUKTAN SONRA NELER OLACAK? (KABİR HAYATI)

Mezarlığa gidildiğinde derin bir sessizlikle karşılaşırız. Gerçekte Kabir hayatında çok mühim hâdiseler yaşanmaktadır. Hava zerrelerinde kayıtlı binlerce TV istasyonunun yayınlarını nasıl çıplak gözle göremiyorsak, ancak anten, yansıtıcı, televizyon cihazı, vs. Gibi araç-gereçler vasıtasıyla o görüntülere ve seslere muttali olabiliyorsak, Kabir hayatında olup bitenleri bilebilmemiz için, o âlemi anlatan başta Rabbimizin Kitabı kur’an-ı Azimüşşan’a, sonra Kur’an’ın birinci müfessiri Peygamber Efendimize (asm) ve bu iki kaynaktan beslenen ve Kabir hayatını görüp anlatan evliyaya, asfiyaya kulak vermemiz gerektir. İşte eserin bu bölümünde en çok merak edilen Kabir hayatı bütün safhalarıyla anlatılıyor.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KIYAMETİN KOPUŞU  (Biz Öldükten Sonra Dünya da Ölecek)

İnsan öldükten sonra bu dünya bâki kalmayacak, dünya da ölecek. İşte dünyanın ölümü öncesindeki can çekişmeye benzeyen safhasına kıyamet demekteyiz. Kıyametin yaklaşmasını ve alâmetlerini bizlere Sevgili Peygamberimiz haber vermiştir. Bu bölümde kıyametin alâmetleri anlatıldıktan sonra Kıyametin kopuşu hakkında hayli geniş bilgiler verilmekte

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAŞİR MEYDANI  (Haşir meydanında Toplanma ve Ondan Sonra Olup Bitenler)

Kıyametin kopmasından sonra, Hz. İsrafil Aleyhisselam Sûra ikinci defa üflemekte ve işte o andan itibaren ölümün olmadığı ebedî hayat başlamaktadır. O hayatın ilk merhalesi de Haşir meydanında geçirilecek zamandır. İşte orada çok mühim hâdiseler cereyan edecektir. Bu bölümde bütün o hâdiseler tafsilatıyla anlatılmış.

BEŞİNCİ BÖLÜM

HESABA ÇEKİLİŞ- KEVSER HAVUZU- SIRAT KÖPRÜSÜ- A’RÂF

Haşir Meydanının en mühim safhaları olan Hesaba çekiliş, amel defterinin verilişi, Kevser Havuzu, Sırat Köprüsü, A’raf ayrı bölümde anlatılmakta. Bu bölümde yer alan konuların başlıkları şöyle:
Amel defterinin verilişi,Âyet-i kerimeler haber veriyor,Amel defteri sağından verilenler,Yüzleri ağaracaklar,Neler yazılı,Günahlardan sakınmak lâzım,Kâfirlere suâl yok,Âyet-i kerimelerde hesap verme,Hadis-i şeriflerde hesap vermek,Cennet’e girmek Rahmet ile,Kimse ameliyle Cennet’e giremez,Mazlum zâlimden hakkını alacak,Herkesin adı okunacak, hesaba çekilecek,İlk hesaba çekilecek olanlar,Günahlaır affolanların mutluluğu,Kâfir ve münâfıklar rezil olacak,Allâhu Azimüşşan’ın huzurundaki hesap,Peygamberler de hesap verecek,Peygamberlerin hali ve cevapları,O gün âzâlar şâhitlik edecek,Kulların hesaplaşması,Mizan kurulur,Hadis-i Şeriflerde Mîzan,Mîzan kimin için kurulacak?Hesapsız Cennete gidenler,Şehitlerin durumu

KIYAMET GÜNÜ ŞEFAAT
Hiçbir günahı küçük sayma!Şefaatçılar ve kendilerine şefaat edilecekler,Şehitlerin şefaati,Hâfızların şefaati,Ölen çocukların anne- babasına şefaati,Sevnelerin birbirine şefaati,Salih ameller de şefaat eder,Şefaate nâil olanlar nasıl bilinecek?Kıyamet Gününde Allâhu Teâlâ’nınAffı ve Rahmeti.

KEVSER HAVUZU
Her peygamberin havuzu var,Kâfirler, bid’atçılar kovulacak.

SIRAT KÖPRÜSÜ
Âyet-i kerimeler,Hadis-i Şeriflerde Sırat Köprüsü,Demirden kancalar,Seni geç bırakan kendi amelindir,Ameller nur olacak,Sırat Köprüsü’nde de sorgu-sual var,Sırat Köprüsü’nü ilk geçecek olanlar,Sırat’tan korkmak lazım.

A’RÂF
Ölüm öldürülüyor

ALTINCI BÖLÜM

CEHENNEM HAYATI

Âhiret Hayatının iki durağından biri Cehennem’dir. Âllah’a iman etmeyenler veya şirk koşanlar (bütün müşrikler, münafıklar, Hıristiyanlar ve Yahudiler) ile büyük günah işleyip te günahları affolmamış ve bir müddet Cehennem’de kalmaları hükm-ü İlâhî ile tesbit edilmiş Mü’minler burada kalacaklardır. Mü’minler bir müddet sonra Cennet’e girecek, geri kalanlar ise ebediyyen o dehşetli mekanda kalacaklardır. Bu bölümde yer alan konuların başlıkları şöyle:
Azap yurdu,Cehennem’in büyüklüğü,Cehennem’in konuşması,Hz. Cebrâil (as) Cehennem’i anlatıyor,Cehennem’in kapıları-tabakaları,Yedinci tabakanın sâkinleri,Hallerine ağlayacaklar,Cehnnem. “Daha var mı?” der,Cehennem’in görevlileri,Cehennem’in tabakaları.

CEHENNEMLİKLER
Cehennem’e layık ameller,Cehennem’in etrafı ne ile sarılı?Cehennem’e ilk girecek olanlar,Cehennemliklerin Cehennem’e girişi,Cehennem, şirk ehline müthiş kızıyor,Mü’min’in yerine yanacak kâfirler,Kâfirler ebediyen kalacak,Ateşe karşı ülfet peydâ edecekler,Mü’minler Cehennem’de ebediyyen kalmaz,Farklı muâmele.
Âyet-i kerimelerde Cehennemlikler ve Cehennem hayatı,Hadis-i Şeriflerde anlatılan Cehennem hayatı,Cehennem azabının dehşeti,Boyunlarında halkalar, zincirler olacak,Cehennem’in kuyuları, yılanları,Cehennem’in vadileri, dereleri, denizleri, sahili,Mü’mine eziyet verenlerin hali,Cehennemliklerin yiyeceği, içeceği, giyecekleri,Cehennemliklerin kocaman vücudu,Cehennemliklerin pişmanlığı,Günahkârların azabının şiddeti,Cehennem zor ve şiddetlidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

CENNET HAYATI

Ebedî saadet yurdu olan Cennet hayatı, o mübarek mekana layık letafette anlatılıyor. Elemin, kederin, üzüntünün, hastalığın, ihtiyarlığın, hasedin olmadığı, sade güzelliklerin ve sevinçlerin bulunduğu o mübarek mekan âyet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin ışığında bu bölümde anlatılmaktadır.
Cennet ucuz değil! Cehennem dahi lüzumsuz değil!


 

 

sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung